Gizlilik Politikası

1. Herbilet, Kullanıcı/Üye tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri iş bu sözleşme uyarınca saklayacaktır. Sözleşme kapsamında gizli bilgiler, bunlarla sınırlı olmaksızın ve fakat Herbilet ve Kullanıcı/Üye’nin, birbirleri hakkında öğrendikleri her türlü elektronik veriyi, yazılı ve sözlü gizli bilgiyi, taraflarca gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi; genel olarak bilinmemesi ve ifşasından ya da kullanımından ekonomik değer elde edebilecek başka kişiler tarafından meşru yollarla kolayca ulaşılamaması nedeniyle fiili veya potansiyel ekonomik değere sahip olan her türlü bilgi anlamına gelir.

2. Kullanıcı/Üye, Herbilet’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisine ait bilgilerin ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı/Üye’ye ve Kullanıcı/Üye tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı/Üye’nin güvenliği, Herbilet’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel bilgiler Kullanıcı/Üye ile temas kurmak veya Kullanıcı/Üye’nin Site’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Herbilet’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

4. Herbilet, Kullanıcı/Üye’nin Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Herbilet ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

5. Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Herbilet tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

6. Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi ve çerezlerin gösterilmesi mümkün olup, Herbilet’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Çerez gösterimi Kullanıcı/Üye’nin oturumu açık kaldığı sürece site kullanımının kolaylaşması için tarayıcı tarafından gönderilen metin dosyalarıdır. Kullanıcı/Üye çerez gösteriminin gelmemesi yahut gösterimden önce ikaz verilmesini sağlayacak şekilde tarayıcı ayarlarını güncelleyebilir.

7. Kullanıcı/Üye’nin alışverişlerinde kullanacağı kredi kartı/banka kartı bilgileri kesinlikle tarafımızca görüntülenmeyecektir. Alışverişlerde ancak Secure 3D sistemi üyesi olan banka kartı/kredi kartı ile alışveriş yapılacağından alışverişlerdeki tek sorumlu Kullanıcı/Üye’nin kendisidir.

8. Her bir taraf diğer tarafın gizliliğini korumak ve ifşayı engellemek ve diğer tarafa ait gizli bilginin yetkisiz kullanımını engellemek için makul tedbirleri alacaktır. Yukarıdakileri sınırlamadan, taraflar en azından kendi en yüksek gizlilikteki bilgilerini korumak için göstereceği tedbirleri alacaktır. Hiçbir taraf diğer tarafa ait gizli bilgiyi yazılı onayı olmadıkça kopyalamayacaktır.

9. Herbilet, Kullanıcı/Üyelerine kampanya ve promosyonlar bilgi SMS ve e-posta’sı gönderebilir. Ayrıca Herbilet tarafından hazırlanan e-bülten de bilgi amaçlı olarak Kullanıcı/Üyelere gönderilebilir.

10. Taraflar, kanunen veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum (Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine gizli bilgiyi ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacaktır. Bu şekilde bir paylaşım işbu Sözleşme’ye hiç bir aykırılık teşkil etmez.

11. Herbilet, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman www.Herbilet.com’da yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Herbilet’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

  • Uçak Bileti
  • Otobüs Bileti
  • Deniz Otobüsü Bileti